Handleiding: Codeklavier Garagepoort Installeren

Welkom bij onze handleiding voor het moeiteloos installeren van een codeklavier voor uw garagepoort. In deze handleiding ontdekt u stap voor stap hoe u het codeklavier programmeert en configureert voor verbeterde toegangscontrole tot uw garage. U vindt gedetailleerde instructies voor het instellen en programmeren van de pincode, het verbinden van het codeklavier met de garagepoortaandrijving en het resetten van de codeklavierinstellingen.

Belangrijkste leerpunten:

 • Hoe u het codeklavier programmeert en configureert
 • Stappen voor het instellen en programmeren van de pincode
 • Hoe u het codeklavier verbindt met de garagepoortaandrijving
 • Manieren om het codeklavier te resetten
 • Instructies voor het terugprogrammeren naar de oude frequentie (optioneel)

Technische gegevens van het codeklavier

Hier zijn de technische specificaties van het codeklavier model 9900 3 BL (DCEL3):

 • Voedingsspanning: 230 Vac
 • Potentiaalvrije relaisuitgang
 • Maximale belasting: 24V – 8A
 • Mogelijkheid om 3 verschillende codes te programmeren
 • Bewaart codes bij stroomonderbrekingen

Met deze specificaties is het codeklavier geschikt voor het bedienen van poortopeners en biedt het een betrouwbare en handige toegangsoplossing voor uw garage. Het potentiaalvrije relais zorgt voor veilige en probleemloze werking, terwijl het programmeren van meerdere codes zorgt voor flexibiliteit en extra beveiligingsmogelijkheden.

Hieronder vindt u een visuele weergave van de technische specificaties van het codeklavier:

Voedingsspanning Relaisuitgang Maximale belasting Aantal programmeerbare codes Bewaren van codes bij stroomonderbrekingen
230 Vac Potentiaalvrij 24V – 8A 3 Ja

Installatie van het codeklavier

Het codeklavier voor uw garagepoort wordt geïnstalleerd door middel van een eenvoudige bekabeling. Om te beginnen, verbindt u het codeklavier met het decodeersysteem met behulp van een 2-draadskabel. Vervolgens wordt de relaisuitgang van het codeklavier parallel aangesloten op de drukknop van de poortopener. Zorg ervoor dat alle aansluitingen correct en stevig zijn gemaakt.

Na het voltooien van de aansluitingen kan het codeklavier worden aangesloten op de 230 Vac spanning. Hierdoor wordt het codeklavier gevoed en klaar voor gebruik. Let op: het is belangrijk om de bijgeleverde instructies nauwkeurig te volgen om ervoor te zorgen dat het codeklavier correct geïnstalleerd wordt.

Bekijk de onderstaande tabel voor een overzicht van de installatiestappen:

Stap Omschrijving
1 Verbind het codeklavier met het decodeersysteem met behulp van een 2-draadskabel.
2 Sluit de relaisuitgang van het codeklavier parallel aan op de drukknop van de poortopener.
3 Sluit het codeklavier aan op de 230 Vac spanning.
4 Volg de bijgeleverde instructies voor de juiste installatie van het codeklavier.

Na het voltooien van de installatie kunt u gebruik maken van het codeklavier om uw garagepoort te bedienen en te beveiligen. Raadpleeg de handleiding voor verdere configuratieopties en instructies.

codeklavier garagepoort installatie

Programmeren van de pincode

Om de pincode van het codeklavier te programmeren, volgt u de onderstaande stappen:

 1. Druk op een willekeurige toets op het codeklavier om het systeem te activeren.
 2. Druk op de sleuteltoets en selecteer een codeplaats, bijvoorbeeld codeplaats 1.
 3. Voer de gewenste 4-cijferige pincode in met behulp van de toetsen op het codeklavier.
 4. Bevestig de pincode door op de sleuteltoets te drukken.
 5. Herhaal de pincode nogmaals en bevestig opnieuw met de sleuteltoets.

Volg de instructies in de handleiding voor het programmeren van de pincode via de aandrijving of via een handzender, afhankelijk van het specifieke model van uw codeklavier en garagepoort.

Door de pincode te programmeren, zorgt u voor een veilige en betrouwbare toegangscontrole tot uw garage. Zorg ervoor dat u een pincode kiest die gemakkelijk te onthouden is voor u en uw gezinsleden, maar die niet eenvoudig te raden is voor anderen.

TIP: Het wordt aanbevolen om regelmatig de pincode van uw codeklavier te wijzigen voor extra beveiliging.

Verbinden van het codeklavier met de garagepoortaandrijving

Er zijn verschillende manieren om het codeklavier te verbinden met de garagepoortaandrijving. Volg de handleiding voor het programmeren van de codeschakelaar via de aandrijving of via een handzender. Zorg ervoor dat u de juiste stappen volgt om de verbinding tot stand te brengen en het leerproces af te sluiten. Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde instructies en specifieke stappen voor uw type garagepoortaandrijving.

Om het codeklavier met de garagepoortaandrijving te verbinden, volgt u onderstaande stappen:

 1. Zoek de draadloze verbindingsoptie op uw garagepoortaandrijving.
 2. Activeer de verbindingsoptie op uw garagepoortaandrijving door de juiste knoppen of schakelaars in te schakelen volgens de instructies van de fabrikant.
 3. Activeer de verbindingsmodus op het codeklavier door op de gewenste toetsencombinatie te drukken of de juiste instellingen te selecteren.
 4. Wacht tot het codeklavier de garagepoortaandrijving detecteert en de verbinding tot stand brengt.
 5. Controleer of de verbinding succesvol is door het codeklavier te testen en te controleren of het de garagepoort opent en sluit zoals verwacht.

Volg deze stappen nauwkeurig en raadpleeg de handleiding voor specifieke instructies die van toepassing zijn op uw type garagepoortaandrijving.

Voorbeeld van een codeklavierverbindingstabel:

Garagepoortaandrijving Verbindingsmethode Codeklaviertype Opmerkingen
Merk A Draadloos Model XYZ Compatibel met codeklavier met draadloze functie
Merk B Bekabeld Model ABC Benodigd specifieke bekabeling voor aansluiting
Merk C RFID Model PQR Codeklavier met RFID-lezer voor extra beveiliging

Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke verbindingsopties en compatibiliteit kunnen variëren afhankelijk van het merk en het model van uw garagepoortaandrijving. Raadpleeg altijd de handleidingen en documentatie van de fabrikant voor de meest actuele en specifieke instructies voor uw apparaat.

codeklavier garagepoort verbinden

Resetten van het codeklavier

Als u het codeklavier wilt resetten, is het belangrijk om de juiste stappen te volgen. Volg onderstaande instructies om het resetproces van uw codeklavier voor de garagepoort succesvol af te ronden:

 1. Demonteer het kastbovendeel van het codeklavier. Zorg ervoor dat u voorzichtig te werk gaat en de benodigde gereedschappen gebruikt.
 2. Haal de batterij uit het codeklavier totdat deze volledig is losgekoppeld van de voeding.
 3. Druk op de cijfertoets 0 en houd deze ingedrukt.
 4. Terwijl u de cijfertoets 0 ingedrukt houdt, plaatst u de batterij terug in het codeklavier.
 5. Wacht totdat het ledlampje op het codeklavier blauw knippert.
 6. Laat de cijfertoets 0 los.

Na het volgen van deze stappen is het resetten van het codeklavier voltooid. U kunt nu verdergaan met de verdere instructies in de handleiding om het codeklavier opnieuw in te stellen en te configureren.

Let op: zorg ervoor dat u de resetprocedure zorgvuldig uitvoert en alle instructies opvolgt. Het correct resetten van het codeklavier is essentieel voor het herstellen van de juiste functionaliteit.

Het resetten van het codeklavier is een belangrijke stap bij het oplossen van problemen of bij het herstellen van de fabrieksinstellingen. Door gebruik te maken van de juiste resetprocedure, kunt u het codeklavier terugbrengen naar de oorspronkelijke staat en eventuele problemen verhelpen.

Terugprogrammeren naar oude frequentie (optioneel)

Als uw garagepoortaandrijving werkt op een oude frequentie en u wilt terugkeren naar deze frequentie, volg dan de instructies in de handleiding. Het proces omvat het herhalen van enkele stappen voor het resetten en opnieuw programmeren van het codeklavier. Raadpleeg de handleiding voor details over het terugprogrammeren naar de oude frequentie.

Openen van de garagepoort met het codeklavier

Nadat het codeklavier voor uw garagepoort correct is geïnstalleerd en de pincode is geprogrammeerd, kunt u de garagepoort eenvoudig openen door de geldige code in te voeren. Het codeklavier is ontworpen om een handige en veilige toegangsoplossing te bieden, waardoor u geen afstandsbediening of sleutel meer nodig heeft.

Wanneer u de geldige code op het codeklavier invoert, zal het rode ledje oplichten en het relais gedurende 3 seconden geactiveerd worden. Dit activeert de aandrijving van de garagepoort, waardoor deze geopend wordt. U kunt nu gemakkelijk uw voertuig in- en uitladen zonder gedoe met fysieke sleutels.

Als u per ongeluk een verkeerde code invoert, zal het rode ledje op het codeklavier knipperen en moet u even wachten tot het ledje gedoofd is voordat u de juiste code opnieuw invoert. Dit voorkomt onbedoelde toegang en zorgt voor extra beveiliging.

Om meer te weten te komen over het correct bedienen van het codeklavier bij het openen van uw garagepoort, kunt u de gedetailleerde gebruiksaanwijzing raadplegen. Hierin vindt u specifieke instructies en aanbevelingen voor een soepele en veilige bediening van uw codeklavier, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de verbeterde toegangscontrole tot uw garage.