Nieuws: BLI:B zoekt... bibliothecar...

BLI:B zoekt... bibliothecaris (M/V/X) - Vervangingscontract

DOOR ADMIN
Vervangingscontract @

De gemeente Vorst (Brussel) zoekt een bibliothecaris (m/v/x) voor haar Nederlandstalige bibliotheek, een hedendaagse openbare bibliotheek met een sterke wijkwerking, gericht op taal- en mediastimulering.

Jouw contract is een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur. Indiensttreding augustus 2017.

Activiteiten :

• U heeft de dagelijkse leiding van de bibliotheek op diverse vlakken (budget, bestellingen, collectie, activiteiten, teammanagement…) ;
• U denkt nieuwe projecten uit en u beheert de lopende dossiers en partnerschappen ;
• U communiceert intern en extern ;
• U maakt deel uit van een klein team. U moet zelfstandig, proactief en flexibel kunnen werken ;
• Nederlands is de schrijf- en spreektaal op het werk ;
• U bent bereid avond- en weekendwerk te verrichten. Werken voor BLI:B is geen nine to five job.

Profiel :

Opleiding :
• U beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig.

Ervaring :
• U heeft ervaring in een openbare dienst of een gemeentelijke administratie ;
• U heeft significante ervaring in structuur- en teambeheer ;
• U bent bijzonder geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met bibliotheekwerk ;
• Ervaring in een bibliotheek en/of in het socio-culturele veld is een plus.

Technische vaardigheden :
• Kennis van de andere landstaal is een troef ;
• U heeft aanleg voor teambeheer ;
• U heeft analysevermogen ;
• U kunt beslissingen nemen ;
• U kunt lopende projecten en een begroting beheren ;
• U beheerst de courante informaticatools (computer, Word, Excel, Outlook...) en u bent in staat nieuwe softwareprogramma’s snel aan te leren ;
• U heeft uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden ;
• U kunt deadlines en prioriteiten beheren ;
• U kunt vergaderingen leiden en bijwonen, inlichtingen verzamelen en verspreiden onder collega’s, partners, stakeholders…

Gedragsvaardigheden :
• U kunt uw werk structureren ;
• U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken ;
• U bent luistervaardig en u heeft een uitstekend gevoel voor communicatie ;
• U behandelt al uw gesprekspartners met respect ;
• U kunt omgaan met publiek en u heeft een uitstekend gevoel voor dienstverlening ;
• U kunt een meertalige en multiculturele werkomgeving beheren ;
• U bent assertief ;
• U geeft blijk van professionalisme ;
• U bent flexibel wat betreft de werktijden en -inhoud.

Ons aanbod :

• Contract : voltijdse vervanging van onbepaalde duur (36u/week) omwille van zwangerschapsverlof ;
• Salaris : verloning volgens gemeentelijke barema's : Niveau A (master) : mogelijkheid tot inachtneming van de anciënniteit uit de privésector (max. 4 jaar voor niveau A) en uit de openbare sector (zonder beperking) ;
• Flexibele verlofregeling ;
• Terugbetaling (100%) van de kosten voor openbaar vervoer.

Kandidaturen :

Uw motivatiebrief en CV stuurt u ten laatste tegen 21 mei 2017 naar volgend adres : karen@blib.be.

De sollicitatiegesprekken gaan door in de 2de helft van mei 2017.
 

BLI:B zoekt... bibliothecaris (M/V/X) - Vervangingscontract

DEEL DEZE PAGINA