Nieuws

BLI:B zoekt... bibliothecaris (M/V/X) - Vervangingscontract

DOOR ADMIN

Vervangingscontract @

De gemeente Vorst (Brussel) zoekt een bibliothecaris (m/v/x) voor haar Nederlandstalige bibliotheek, een hedendaagse openbare bibliotheek met een sterke wijkwerking, gericht op taal- en mediastimulering.

Jouw contract is een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur. Indiensttreding augustus 2017.

Activiteiten :

• U heeft de dagelijkse leiding van de bibliotheek op diverse vlakken (budget, bestellingen, collectie, activiteiten, teammanagement…) ;
• U denkt nieuwe projecten uit en u beheert de lopende dossiers en partnerschappen ;
• U communiceert intern en extern ;
• U maakt deel uit van een klein team. U moet zelfstandig, proactief en flexibel kunnen werken ;
• Nederlands is de schrijf- en spreektaal op het werk ;
• U bent bereid avond- en weekendwerk te verrichten. Werken voor BLI:B is geen nine to five job.

Profiel :

Opleiding :
• U beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig.

Ervaring :
• U heeft ervaring in een openbare dienst of een gemeentelijke administratie ;
• U heeft significante ervaring in structuur- en teambeheer ;
• U bent bijzonder geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met bibliotheekwerk ;
• Ervaring in een bibliotheek en/of in het socio-culturele veld is een plus.

Technische vaardigheden :
• Kennis van de andere landstaal is een troef ;
• U heeft aanleg voor teambeheer ;
• U heeft analysevermogen ;
• U kunt beslissingen nemen ;
• U kunt lopende projecten en een begroting beheren ;
• U beheerst de courante informaticatools (computer, Word, Excel, Outlook...) en u bent in staat nieuwe softwareprogramma’s snel aan te leren ;
• U heeft uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden ;
• U kunt deadlines en prioriteiten beheren ;
• U kunt vergaderingen leiden en bijwonen, inlichtingen verzamelen en verspreiden onder collega’s, partners, stakeholders…

Gedragsvaardigheden :
• U kunt uw werk structureren ;
• U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken ;
• U bent luistervaardig en u heeft een uitstekend gevoel voor communicatie ;
• U behandelt al uw gesprekspartners met respect ;
• U kunt omgaan met publiek en u heeft een uitstekend gevoel voor dienstverlening ;
• U kunt een meertalige en multiculturele werkomgeving beheren ;
• U bent assertief ;
• U geeft blijk van professionalisme ;
• U bent flexibel wat betreft de werktijden en -inhoud.

Ons aanbod :

• Contract : voltijdse vervanging van onbepaalde duur (36u/week) omwille van zwangerschapsverlof ;
• Salaris : verloning volgens gemeentelijke barema's : Niveau A (master) : mogelijkheid tot inachtneming van de anciënniteit uit de privésector (max. 4 jaar voor niveau A) en uit de openbare sector (zonder beperking) ;
• Flexibele verlofregeling ;
• Terugbetaling (100%) van de kosten voor openbaar vervoer.

Kandidaturen :

Uw motivatiebrief en CV stuurt u ten laatste tegen 21 mei 2017 naar volgend adres : karen@blib.be.

De sollicitatiegesprekken gaan door in de 2de helft van mei 2017.
 

image - BLI:B zoekt... bibliothecaris (M/V/X) - Vervangingscontract

Paasvakantie

DOOR ADMIN

VORST/FOREST 2020: CONVERSATIETAFEL IN DE BLI:B @

BLI:B is naar aanleiding van Paaszaterdag gesloten op 15 april 2017!  De bibliotheek wenst je een fijne vakantie toe.

Het BLI:B team

image - Paasvakantie

Vrijetijdskalender januari-juni 2017

DOOR ADMIN

Vers van de Pers: de nieuwe Vrijetijdskalender! (Jan-Jun 2017) @

Kom de kakelverse editie van de vrijetijdskalender ophalen bij BLI:B of bij een van de andere partners binnen de Brede School-netwerken van Vorst en Sint-Gillis. Op de kalender vind je de Nederlandstalige activiteiten voor kinderen en jongeren in Vorst en Sint-Gillis van het eerste deel van 2017.

image - Vrijetijdskalender januari-juni 2017

Philippe Cavaleri / beeld- en geluidsatelier

DOOR BLI:B TEAM

. @ 28.04.17


Filmen is bewegen!
Biblif, BLI:B en kunstenaar Philippe Cavaleri slaan de handen in elkaar en organiseren in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij een mediatraject voor jongeren van 11 tot 14 jaar.

Vijf zaterdagen lang zullen jongeren fototoestellen, scanners, microfoons... gebruiken om beelden en geluiden te verzamelen van zowel de Sint-Antonius' en Sint-Denijswijk als de gebouwen rondom beide bibliotheken.

Deze audiovisuele getuigenissen zullen als capsules geprojecteerd worden op verschillende plaatsen, te beginnen met een toonmoment voor familie en vrienden op 20 mei.

Komt dat horen, zien en doen!


Afspraak 1ste atelier:

Zaterdag 11 februari 2017
10u00 tot 13u00 @ Biblif
(De Mérodestraat 331-331, 1190 Vorst)

Gratis - Inschrijving gewenstimage - Philippe Cavaleri / beeld- en geluidsatelier